Aktualności

Bieg Niepodległościowy dla dorosłych i dzieci!

Bieg Niepodległościowy dla dorosłych i dzieci!

W sobotę – 20 sierpnia 2022 we Włodarach w ramach projektu pn „Srebrne Gody” odbędą się biegi Niepodległościowe dla dorosłych i dzieci! Idea biegów narodziła się po raz pierwszy przy obchodach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Wtedy realizowaliśmy projekt „POLSKO – Jesteśmy”, którego jedną z  części składowych,  były biegi dla dzieci oraz bieg główny dla dorosłych na 3 km.

Zapraszamy wszystkich chętnych na biegi, dystanse 3 km i 5 km dla dorosłych i młodzieży, od 16 lat  oraz dzieci od przedszkolaków do ósmoklasistów na dystansach 100m, 200m, 500m.

Dla dzieci mamy przewidziane pamiątkowe medale oraz małe niespodzianki na słodko a dla dorosłych na obu dystansach pamiątkowe medale z logo projektu oraz w pakiecie dla każdego biegacza wysmażane pierożki, nasz produkt lokalny.

Link do zapisów

https://www.zmierzymyczas.pl/1491/bieg-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-korfantowa.html

Koordynator wydarzenia Janina Sosulska – kontakt w regulaminie biegu w powyższym linku.

Po dekoracji w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych w programie występy tańca orientalnego i zabawa taneczna na wolnym powietrzu.

Projekt „Srebrne Gody”  to podkreślenie jubileuszu 25 lat programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego, w którym jako miejscowość sołectwo Włodary uczestniczy od wielu lat. W naszych działaniach, staramy się działać zawsze wspólnie, a więc Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary „VILLA VLOKMARI”, OSP, LZS i Koło Gospodyń Wiejskich „Włodarzanki” . Do naszych działań włącza się również Szkoła Podstawowa, Rada Parafialna i nasz ks. Proboszcz. Ta wspólnota działań jest podstawą naszych wszelkich udanych przedsięwzięć.

Wydarzenie odbędzie się dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wspiera nas również Burmistrz Korfantowa oraz Starostwo Powiatowe w Nysie.

W działaniach bezpośrednio związanych z logistyką biegów i obsługą biura zawodów,  bardzo profesjonalnie pomaga nam amatorska grupa biegowa Runners Team Nysa.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

przygot. Janina Sosulska

 

 

Posted by Łuki in Aktualności, Komunikaty, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
„W krainie Bachusa” – warsztat wyjazdowy.

„W krainie Bachusa” – warsztat wyjazdowy.

Odrobina WSPOMIEŃ                                                                            

 09.04.2022r

Realizując założenia realizowanego przez nas projektu „W krainie Bachusa” uczestniczyliśmy w warsztacie wyjazdowym w  Świdnickiej Winnicy.

Podczas warsztatu poznaliśmy podstawowe zasady z zakresu rozmnażania, zakładania i pielęgnacji  krzewów winorośli.  Pod czujnym okiem właściciela winnicy Pana Ryszarda,  przeprowadziliśmy szereg prac pielęgnacyjnych polegających na nauce cięć korekcyjnych i odmładzających krzewów winorośli. Poznaliśmy również sposoby rozmnażania winorośli. Każdy z nas otrzymał sadzonki winorośli, które zasadziliśmy w naszych przydomowych ogródkach.

Byliśmy pod ogromnym wrażeniem Pana Ryszarda, który posiadał niesamowicie obszerną wiedzę nt  winorośli. Przekonaliśmy się po raz kolejny, że w każdej profesji nie wystarczy tylko wiedza, praktyka ale również zamiłowanie.

Na zakończenie warsztatów właściciel przygotował uczestnikom miłą niespodziankę w postaci możliwości degustacji swoich produktów. I tu znów, uczestnicy w bardzo szerokim zakresie mogli pobudzić swoje  zmysły i wrażenia, tym razem wzroku, węchu i smaku. Kolejne doświadczenie, które uświadomiło nas, że ciężka praca w winnicach może dać bardzo dużo satysfakcji, spełnienia i … profitów.

Udział w warsztacie uświadomił uczestnikom również to, jak dużo czynników, nie tylko atmosferycznych wpływa na powodzenie upraw winorośli.

Kilka zdjęć z przeprowadzonego warsztatu:

przygot. Krzysztof B.

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wsi Włodary „ Villa Vlokmari”

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie § 20 Statutu Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 18-06-2022 roku o godzinie 1730 (II termin 1745 zg. z §22 Statutu) 
w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach z następującym porządkiem:
 
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia, stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
4.1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
4.2. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2021 rok.
4.3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej za rok 2021.
5.1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2021
6. Dyskusja:
6.1. nad przedstawionymi sprawozdaniami i propozycjami,
6.2. w sprawie kierunków pracy Stowarzyszenia,
6.3. sprawy inne.
7. Przyjęcie ewentualnych wniosków.
8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Za Zarząd:
Alicja Rzitka
 
Składki członkowskie można opłacić na Zebraniu.
Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
W krainie Bachusa!

W krainie Bachusa!

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Po raz kolejny skutecznie aplikowaliśmy w naszym Urzędzie Miejskim dotację na realizację projektu pod nazwą ,,W krainie Bachusa’’. W miłej i sympatycznej atmosferze, przedstawiciele naszego SRW „Villa Vlokmari” podpisali umowę z Burmistrzem Korfantowa na realizację projektu w dniu 28.03.2022r

Projekt „W krainie Bachusa” jest kontynuacją podjętych w 2016r, 2017r, 2018r i 2019r inicjatyw, mających na celu podniesienie świadomości i upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców i uczestników, poprzez poszerzenie ich znajomości na temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków roślin i sposobów tworzenia ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych oraz  przydomowych terenów zielonych.

Tym razem nasze działania skierowane są na edukację  z zakresu podstawowych zasad rozmnażania, zakładania i pielęgnacji  krzewów winorośli  oraz utrwalenia wiedzy(projekt „Zaopiekuj się mną” z roku 2019r) z zakresu prac pielęgnacyjnych, cięć korekcyjnych i odmładzających drzew owocowych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony, pielęgnacji, zakładania, rozmnażania tradycyjnych i deserowych odmian winogrona oraz utrwalą wiedzę z zakresu pielęgnacji drzew owocowych. Przez te działania pragniemy wspierać i promować przedsięwzięcia mające na celu zachowanie naszego środowiska i jego ochronę.

Miejsca realizacji: Winnica w Świdnicy, świetlica wiejska we Włodarach, sad drzew owocowych we Włodarach. 

Uczestnicy podczas warsztatu  wyjazdowego w Świdnickiej Winnicy, poznają zasady z zakresu podstawowych zasad rozmnażania, zakładania i pielęgnacji  krzewów winorośli. Poznane zasady następnie wykorzystają w praktyce w swoich przydomowych sadach dokonując również nasadzeń sadzonek winorośli otrzymanych w ramach warsztatu.

Podczas warsztatu lokalnego w sadzie znajdującym się na terenie Włodar, uczestnicy utrwalą wiedzę z zakresu prac pielęgnacyjnych, cięć korekcyjnych i odmładzających drzew owocowych, którą zdobyli podczas realizacji projektu pn  „Zaopiekuj się mną” z roku 2019r.

Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.

Zapraszamy do udziału i jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym, którzy zadeklarowali wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.

Bio 2022 -informacja o przyznaniu dotacji pdf.

Zdjęcie z podpisania umowy.

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
Nowy Sołtys Włodar

Nowy Sołtys Włodar

Nowy Sołtys Włodar

Miło nam Państwa poinformować o wyborze nowego Sołtysa w naszej miejscowości. W wyniku złożonej rezygnacji dotychczasowej Sołtys Pani Doroty Sosulskiej, w dniu 23.02.2022r odbyły się wybory uzupełniające. Frekwencja dopisała, było nas obecnych ponad 90 osób!

Podziękowania dla Pani Doroty za dotychczasową pracę złożył obecny na zebraniu pan Burmistrz Janusz Wójcik, przedstawiciele organizacji społecznych naszej miejscowości oraz obecni na zebraniu przez wspólne zaśpiewanie 100 lat :).

Nową Sołtys została wybrana Pani  Ewelina Rydzewska- Sobota, której życzymy wiele kreatywności, cierpliwości i ludzkiej życzliwości na niwie szeroko pojętej pracy społecznej, służącej rozwojowi naszej miejscowości i jej mieszkańców.

GRATULUJEMY

Posted by Łuki in Aktualności, Samorząd

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Villa Vlokmari

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zapraszamy na zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11-09-2021 roku o godzinie 17:30 (II termin 17:45 ) w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia Villa Vlokamri

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari

Spotkanie z naturą

„Zaopiekuj się mną”, 19.09.2020 r. jako sympatycy bioróżnorodności i przedstawiciele organizacji działających na terenie sołectwa z Panią Sołtys na czele, przeprowadziliśmy pielęgnację posadzonych drzewek przy ul Parkowej.

Wykoszenie traw okalających drzewka o wysokości często przekraczającej  1 m znakomicie przyczyniło się  do uwidocznienia walorów estetycznych naszej czereśniowej alejki, a przede wszystkim zapewni prawidłowy wzrost drzewek w przyszłości.

Wspólne spędzenie popołudniowego czasu, mimo ogromnego wysiłku i pracy jaka została wykonana, było czasem refleksji i radości. Mimo panującego stanu epidemii zdołaliśmy wykonać kolejną pracę na rzecz lokalnej społeczności i naszej „małej ojczyzny”.

Współpraca wszystkich organizacji społecznych, działających w naszej miejscowości, została podsumowana wspólną biesiadą przy ognisku i wysmażaniem przepysznych kiełbasek.

Bardzo Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i wzięli udział w popołudniowym – weekendowym „spotkaniu z kosą” i przy ognisku.

Zapraszamy na wiosnę.

Posted by Łuki in Aktualności
” Nasze Camp Nou ” wreszcie w Europie!

” Nasze Camp Nou ” wreszcie w Europie!

Drodzy Państwo, miło nam Państwa poinformować, że kolejny etap modernizacji naszego boiska dobiegł końca. Nasze prace związane z modernizacją płyty boiska, zakupem i montażem  niezbędnej infrastruktury trwały ponad 8 lat. W tym czasie nasz LZS również rósł w silę zarówno dzięki coraz większej kadrze zawodników, jak również bardzo dobrymi wynikami rozgrywek. Inwestycja związana z ustawieniem socjalnych kontenerów rozpoczęła się w 2019 r od przygotowania podłoża,  przyłączenia mediów oraz zakupu jednego kontenera socjalnego.  W czerwcu br.,  ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych zakończono projekt poprzez zakup i ustawienie kolejnych dwóch kontenerów dzięki którym miejscowi „piłkarze” jak i drużyna przyjezdna (w tym także sędziowie) będą mogli w odpowiednich warunkach i standardzie rozgrywać zawody. Kontenery pełniące rolę szatni dla piłkarzy są w wysokim standardzie, wyposażone w kompletne
i niezbędne zaplecze sanitarne.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację działań.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Burmistrza Korfantowa Janusza Wójcika, to dzięki jego zaangażowaniu, zrozumieniu i pomocy możemy się cieszyć i korzystać z kolejnej inwestycji w naszej miejscowości. DZIĘKUJEMY J

Posted by Łuki in Aktualności
„DO ZOBACZENIA ZA ROK”

„DO ZOBACZENIA ZA ROK”

„DO ZOBACZENIA ZA ROK 🙂 ”

Takimi słowami pożegnaliśmy się w ubiegłym roku podczas zakończenia ferii organizowanych przez organizacje społeczne działające w naszej miejscowości. I dotrzymaliśmy słowa! W tym roku w dniach od 17 do 21 lutego kolejny raz odbyły się zorganizowane przez  lokalne organizacje ferie zimowe dla naszych dzieci i młodzieży.

Program ferii obejmował 3 dni: poniedziałek, wtorek, czwartek zajęcia  w świetlicy wiejskiej  oraz  2 dni wyjazdowe: narty- Lądek Zdrój oraz Afrykarium we wrocławskim ZOO.

Po raz kolejny doświadczyliśmy jak ważnym elementem w naszej społecznej działalności jest ogólno dostępna świetlica wiejska, bo to w niej dzieci mogły podczas wspólnego pobytu zaprezentować pod okiem opiekunów, swoją pomysłowość, kreatywność i po prostu chęć bycia razem.

 A jak spędzały ten czas? Obowiązkowo odbywały się rozgrywki w tenisa stołowego zarówno dla młodszych i starszych. Dzieci chętnie grały w grę „piłkarzyki”, a te całkiem małe rysowały bądź grały w gry planszowe. Włączaliśmy także wspólne zabawy konkursowe, gdzie udział brały wszystkie dzieci.

We wtorek zagościł u nas pan Policjant z prelekcją  nt. Uzależnienia – złodzieje młodości”. Uczestnicy mieli okazję posłuchać i poznać przykłady jak wielkim zagrożeniem dla ich młodego wieku jest lekceważenie wpływu wszelakich uzależnień, które najprościej ujmując „kradną” młode, najpiękniejsze lata z życia człowieka.

Środowy wyjazd na stok, to było prawdziwe wyzwanie dla dzieci i opiekunów. Warunki zimowe w tym roku nas nie rozpieszczały. Trzeba było zachować maksymalne skupienie i uwagę, żeby nie zamienić się w „człowieka śniegu”. Dużo radości, uśmiechu, żartów i wspomnień. Najwięcej satysfakcji sprawiają zawsze młodzi adepci jazdy na nartach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki. Najpierw pod okiem zawodowych instruktorów a następnie  pod opieką naszych, wprawionych opiekunów, żeby za chwilę zjeżdżać już samemu. I o to chodzi, to jest ta alternatywa na brak zainteresowań i pomysłów dla najmłodszych i kolejne wyzwanie dla ich rodziców 🙂 .

„Tłusty Czwartek”, żeby tradycji stało się zadość, pod okiem doświadczonych naszych pań z Koła Gospodyń w czwartek zostały przeprowadzone warsztaty w wyrobie „Oponek” i innych słodkich smakołyków. Zainteresowanie nowym wyzwaniem było spore, szczególnie u starszych dzieci. Dowodem sukcesu z przeprowadzonych warsztatów były bardzo smaczne oponki, którymi zajadali się wszyscy uczestnicy zajęć obecni w tym dniu na świetlicy. Naprawdę było smacznie i … wesoło.

Piątkowe Afrykarium we wrocławskim ZOO, to była niesamowita eksplozja wizualnych doznań światem fauny istniejącym na afrykańskim kontynencie. Bardzo ciekawe i merytorycznie na wysokim poziomie, oprowadzanie przez panią przewodnik, dostarczyło uczestnikom niesamowitej dawki wiedzy i ciekawostek związanych ze światem zwierząt, który jeszcze istnieje w Afryce. Bardzo ciekawe miejsce, kolejne doświadczenie, kolejna zdobyta wiedza i wspomnienia.

Jako organizatorzy tych spotkań feryjnych obserwujemy jak  nasze dzieciaki  co roku stają się inne, zawsze o rok starsze, więcej potrafią i rozumieją, są ciekawe, lubią nowe wyzwania. Nauka jazdy na nartach napawa nas wielką dumą z postępów dzieci. To nie są te same osoby, które zaczynały po raz pierwszy jazdę na stoku kilka lat temu.

Jest wielką satysfakcją i wielką radością, że tyle dobrego można uczynić w zespole chętnych mieszkańców oraz przy wsparciu i współpracy  Urzędu Miejskiego naszej gminy Korfantów i naszego Proboszcza.

BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim OPIEKUNOM za poświęcenie, pomysłowość i energię. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby  możliwości  realizacji projektu.

DZIĘKUJEMY!

 

Specjalne podziękowania naszemu Burmistrzowi i naszemu Proboszczowi, którzy co roku wspierają  nas finansowo, merytorycznie i … duchowo.

DZIĘKUJEMY!

 

I … DO ZOBACZENIA ZA ROK! 🙂

 

Posted by Łuki in Aktualności, Samorząd, Stowarzyszenie Villa Vlokmari