Władze Stowarzyszenia

kadencja 2016 – 2020

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków SRW Włodary „Villa Vlokmari” w dniu 10 kwietnia 2016 r.

Zarząd:

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof BernackI
Zastępca Prezesa Łukasz Lipka
Skarbnik Alicja Rzitka
Sekretarz Anna Suchodolska
Członek Zarządu Ewa, Sylwia Zientala
Członek Zarządu Renata Łankowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Janina Sosulska
Zastępca przewodniczącej Wojciech Kłokosiński
Członek Marcin Kocielnik
Posted by Łuki in Władze Stowarzyszenia