Komunikaty

Bieg Niepodległościowy dla dorosłych i dzieci!

Bieg Niepodległościowy dla dorosłych i dzieci!

W sobotę – 20 sierpnia 2022 we Włodarach w ramach projektu pn „Srebrne Gody” odbędą się biegi Niepodległościowe dla dorosłych i dzieci! Idea biegów narodziła się po raz pierwszy przy obchodach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Wtedy realizowaliśmy projekt „POLSKO – Jesteśmy”, którego jedną z  części składowych,  były biegi dla dzieci oraz bieg główny dla dorosłych na 3 km.

Zapraszamy wszystkich chętnych na biegi, dystanse 3 km i 5 km dla dorosłych i młodzieży, od 16 lat  oraz dzieci od przedszkolaków do ósmoklasistów na dystansach 100m, 200m, 500m.

Dla dzieci mamy przewidziane pamiątkowe medale oraz małe niespodzianki na słodko a dla dorosłych na obu dystansach pamiątkowe medale z logo projektu oraz w pakiecie dla każdego biegacza wysmażane pierożki, nasz produkt lokalny.

Link do zapisów

https://www.zmierzymyczas.pl/1491/bieg-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-korfantowa.html

Koordynator wydarzenia Janina Sosulska – kontakt w regulaminie biegu w powyższym linku.

Po dekoracji w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych w programie występy tańca orientalnego i zabawa taneczna na wolnym powietrzu.

Projekt „Srebrne Gody”  to podkreślenie jubileuszu 25 lat programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego, w którym jako miejscowość sołectwo Włodary uczestniczy od wielu lat. W naszych działaniach, staramy się działać zawsze wspólnie, a więc Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary „VILLA VLOKMARI”, OSP, LZS i Koło Gospodyń Wiejskich „Włodarzanki” . Do naszych działań włącza się również Szkoła Podstawowa, Rada Parafialna i nasz ks. Proboszcz. Ta wspólnota działań jest podstawą naszych wszelkich udanych przedsięwzięć.

Wydarzenie odbędzie się dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wspiera nas również Burmistrz Korfantowa oraz Starostwo Powiatowe w Nysie.

W działaniach bezpośrednio związanych z logistyką biegów i obsługą biura zawodów,  bardzo profesjonalnie pomaga nam amatorska grupa biegowa Runners Team Nysa.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

przygot. Janina Sosulska

 

 

Posted by Łuki in Aktualności, Komunikaty, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
Otrzymaliśmy kolejną dotację!

Otrzymaliśmy kolejną dotację!

Otrzymaliśmy kolejną dotację!


Z wielką przyjemnością informujemy państwa o otrzymaniu kolejnej dotacji przez nasze SRW –
„Villa Vlokmari”.
Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczy
współfinansowania działań przewidzianych w projekcie, związanym z obchodami 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości oraz XX-lecia Odnowy Wsi w województwie opolskim.
Projekt „POLSKO- Jesteśmy!” ma na celu aktywne zamanifestowanie postaw patriotycznych oraz
podniesienie świadomości patriotycznej uczestników, poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat
historii Odzyskania Niepodległości Polski, poszerzenia wiedzy dot. historii ziem odzyskanych, na
których mieszkają i przemian, które miały miejsce od momentu przesiedlenia z Kresów
Wschodnich po dzień dzisiejszy.
Projekt przyczyni się również do ukazania wpływu programu Odnowy Wsi woj. opolskiego na
przemiany życia na wsi i jej przestrzeni, które wystąpiły od momentu jego wprowadzenia.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Bieg niepodległości w czapeczkach z logo 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości i logo
realizowanego zadania.
2. Zabudowa na placu przy świetlicy masztu flagowego(6m wysokości) wraz z flagą oraz
zabudowa stołu niepodległościowego(rekreacyjno- piknikowego) betonowego z umieszczoną
w blacie mapą Polski i logo 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości .
3. Flaga Polski w każdej rodzinie- zakup flag dla każdej rodziny i zaproszonych gości na pamiątkę
obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości .
4. Wieczornica Niepodległościowa, na program której będą składać się takie elementy jak:
a) prelekcja pt. „XX lecie Odnowy Wsi w woj. opolskim a nasz lokalny patriotyzm"
b) prelekcja nt. "Odzyskania Niepodległości przez Polskę",
c)prelekcja „Nowa rzeczywistość – mieszkańcy Włodar w obliczu przesiedleń”, na podstawie
pracy magisterskiej autorstwa Pani Martyny Tomiczek,
d) montaż słowno- muzyczno-taneczny młodzieży i dzieci szkoły podstawowej,
e) wręczenie zakupionych kotylionów okolicznościowych dla wszystkich uczestników
Wieczornicy,
f) obsługa cateringowa własna Wieczornicy, czyli nasze Włodarskie smakołyki.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko naszej miejscowości, do wzięcia
udziału w planowanych wydarzeniach, które niewątpliwie wpłyną znacząco na nasze codzienne
życie. Przyznana dotacja z naszego UMWO w Opolu wyniosła 12 000 zł.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobie kol. Skarbnik i kol. Prezesa, podczas spotkania
09.05 2018r w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, podpisali umowę z przedstawicielami woj.
opolskiego, tj. Marszałkiem Województwa i członkiem Zarządu o wsparcie realizacji zadania
publicznego.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy już na etapie pisania wniosku wykazali się
ogromną determinacją, obowiązkowością i profesjonalizmem we wspólnych działaniach.
Jest to sukces nas wszystkich, czyli przedstawicieli organizacji, które działają w naszej
miejscowości. Jest to duże wyzwanie, wspólna odpowiedzialność i wyraz patriotyzmu.
Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Pobierz kompletny dokument

Posted by admin in Komunikaty