Łuki

Bieg Niepodległościowy dla dorosłych i dzieci!

Bieg Niepodległościowy dla dorosłych i dzieci!

W sobotę – 20 sierpnia 2022 we Włodarach w ramach projektu pn „Srebrne Gody” odbędą się biegi Niepodległościowe dla dorosłych i dzieci! Idea biegów narodziła się po raz pierwszy przy obchodach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Wtedy realizowaliśmy projekt „POLSKO – Jesteśmy”, którego jedną z  części składowych,  były biegi dla dzieci oraz bieg główny dla dorosłych na 3 km.

Zapraszamy wszystkich chętnych na biegi, dystanse 3 km i 5 km dla dorosłych i młodzieży, od 16 lat  oraz dzieci od przedszkolaków do ósmoklasistów na dystansach 100m, 200m, 500m.

Dla dzieci mamy przewidziane pamiątkowe medale oraz małe niespodzianki na słodko a dla dorosłych na obu dystansach pamiątkowe medale z logo projektu oraz w pakiecie dla każdego biegacza wysmażane pierożki, nasz produkt lokalny.

Link do zapisów

https://www.zmierzymyczas.pl/1491/bieg-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-korfantowa.html

Koordynator wydarzenia Janina Sosulska – kontakt w regulaminie biegu w powyższym linku.

Po dekoracji w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych w programie występy tańca orientalnego i zabawa taneczna na wolnym powietrzu.

Projekt „Srebrne Gody”  to podkreślenie jubileuszu 25 lat programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego, w którym jako miejscowość sołectwo Włodary uczestniczy od wielu lat. W naszych działaniach, staramy się działać zawsze wspólnie, a więc Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary „VILLA VLOKMARI”, OSP, LZS i Koło Gospodyń Wiejskich „Włodarzanki” . Do naszych działań włącza się również Szkoła Podstawowa, Rada Parafialna i nasz ks. Proboszcz. Ta wspólnota działań jest podstawą naszych wszelkich udanych przedsięwzięć.

Wydarzenie odbędzie się dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wspiera nas również Burmistrz Korfantowa oraz Starostwo Powiatowe w Nysie.

W działaniach bezpośrednio związanych z logistyką biegów i obsługą biura zawodów,  bardzo profesjonalnie pomaga nam amatorska grupa biegowa Runners Team Nysa.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

przygot. Janina Sosulska

 

 

Posted by Łuki in Aktualności, Komunikaty, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
„W krainie Bachusa” – warsztat wyjazdowy.

„W krainie Bachusa” – warsztat wyjazdowy.

Odrobina WSPOMIEŃ                                                                            

 09.04.2022r

Realizując założenia realizowanego przez nas projektu „W krainie Bachusa” uczestniczyliśmy w warsztacie wyjazdowym w  Świdnickiej Winnicy.

Podczas warsztatu poznaliśmy podstawowe zasady z zakresu rozmnażania, zakładania i pielęgnacji  krzewów winorośli.  Pod czujnym okiem właściciela winnicy Pana Ryszarda,  przeprowadziliśmy szereg prac pielęgnacyjnych polegających na nauce cięć korekcyjnych i odmładzających krzewów winorośli. Poznaliśmy również sposoby rozmnażania winorośli. Każdy z nas otrzymał sadzonki winorośli, które zasadziliśmy w naszych przydomowych ogródkach.

Byliśmy pod ogromnym wrażeniem Pana Ryszarda, który posiadał niesamowicie obszerną wiedzę nt  winorośli. Przekonaliśmy się po raz kolejny, że w każdej profesji nie wystarczy tylko wiedza, praktyka ale również zamiłowanie.

Na zakończenie warsztatów właściciel przygotował uczestnikom miłą niespodziankę w postaci możliwości degustacji swoich produktów. I tu znów, uczestnicy w bardzo szerokim zakresie mogli pobudzić swoje  zmysły i wrażenia, tym razem wzroku, węchu i smaku. Kolejne doświadczenie, które uświadomiło nas, że ciężka praca w winnicach może dać bardzo dużo satysfakcji, spełnienia i … profitów.

Udział w warsztacie uświadomił uczestnikom również to, jak dużo czynników, nie tylko atmosferycznych wpływa na powodzenie upraw winorośli.

Kilka zdjęć z przeprowadzonego warsztatu:

przygot. Krzysztof B.

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wsi Włodary „ Villa Vlokmari”

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie § 20 Statutu Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 18-06-2022 roku o godzinie 1730 (II termin 1745 zg. z §22 Statutu) 
w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach z następującym porządkiem:
 
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia, stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
4.1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
4.2. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2021 rok.
4.3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej za rok 2021.
5.1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2021
6. Dyskusja:
6.1. nad przedstawionymi sprawozdaniami i propozycjami,
6.2. w sprawie kierunków pracy Stowarzyszenia,
6.3. sprawy inne.
7. Przyjęcie ewentualnych wniosków.
8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Za Zarząd:
Alicja Rzitka
 
Składki członkowskie można opłacić na Zebraniu.
Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
W krainie Bachusa!

W krainie Bachusa!

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Po raz kolejny skutecznie aplikowaliśmy w naszym Urzędzie Miejskim dotację na realizację projektu pod nazwą ,,W krainie Bachusa’’. W miłej i sympatycznej atmosferze, przedstawiciele naszego SRW „Villa Vlokmari” podpisali umowę z Burmistrzem Korfantowa na realizację projektu w dniu 28.03.2022r

Projekt „W krainie Bachusa” jest kontynuacją podjętych w 2016r, 2017r, 2018r i 2019r inicjatyw, mających na celu podniesienie świadomości i upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców i uczestników, poprzez poszerzenie ich znajomości na temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków roślin i sposobów tworzenia ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych oraz  przydomowych terenów zielonych.

Tym razem nasze działania skierowane są na edukację  z zakresu podstawowych zasad rozmnażania, zakładania i pielęgnacji  krzewów winorośli  oraz utrwalenia wiedzy(projekt „Zaopiekuj się mną” z roku 2019r) z zakresu prac pielęgnacyjnych, cięć korekcyjnych i odmładzających drzew owocowych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony, pielęgnacji, zakładania, rozmnażania tradycyjnych i deserowych odmian winogrona oraz utrwalą wiedzę z zakresu pielęgnacji drzew owocowych. Przez te działania pragniemy wspierać i promować przedsięwzięcia mające na celu zachowanie naszego środowiska i jego ochronę.

Miejsca realizacji: Winnica w Świdnicy, świetlica wiejska we Włodarach, sad drzew owocowych we Włodarach. 

Uczestnicy podczas warsztatu  wyjazdowego w Świdnickiej Winnicy, poznają zasady z zakresu podstawowych zasad rozmnażania, zakładania i pielęgnacji  krzewów winorośli. Poznane zasady następnie wykorzystają w praktyce w swoich przydomowych sadach dokonując również nasadzeń sadzonek winorośli otrzymanych w ramach warsztatu.

Podczas warsztatu lokalnego w sadzie znajdującym się na terenie Włodar, uczestnicy utrwalą wiedzę z zakresu prac pielęgnacyjnych, cięć korekcyjnych i odmładzających drzew owocowych, którą zdobyli podczas realizacji projektu pn  „Zaopiekuj się mną” z roku 2019r.

Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.

Zapraszamy do udziału i jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym, którzy zadeklarowali wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.

Bio 2022 -informacja o przyznaniu dotacji pdf.

Zdjęcie z podpisania umowy.

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
Nowy Sołtys Włodar

Nowy Sołtys Włodar

Nowy Sołtys Włodar

Miło nam Państwa poinformować o wyborze nowego Sołtysa w naszej miejscowości. W wyniku złożonej rezygnacji dotychczasowej Sołtys Pani Doroty Sosulskiej, w dniu 23.02.2022r odbyły się wybory uzupełniające. Frekwencja dopisała, było nas obecnych ponad 90 osób!

Podziękowania dla Pani Doroty za dotychczasową pracę złożył obecny na zebraniu pan Burmistrz Janusz Wójcik, przedstawiciele organizacji społecznych naszej miejscowości oraz obecni na zebraniu przez wspólne zaśpiewanie 100 lat :).

Nową Sołtys została wybrana Pani  Ewelina Rydzewska- Sobota, której życzymy wiele kreatywności, cierpliwości i ludzkiej życzliwości na niwie szeroko pojętej pracy społecznej, służącej rozwojowi naszej miejscowości i jej mieszkańców.

GRATULUJEMY

Posted by Łuki in Aktualności, Samorząd

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Villa Vlokmari

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zapraszamy na zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11-09-2021 roku o godzinie 17:30 (II termin 17:45 ) w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia Villa Vlokamri

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari

Spotkanie z naturą

„Zaopiekuj się mną”, 19.09.2020 r. jako sympatycy bioróżnorodności i przedstawiciele organizacji działających na terenie sołectwa z Panią Sołtys na czele, przeprowadziliśmy pielęgnację posadzonych drzewek przy ul Parkowej.

Wykoszenie traw okalających drzewka o wysokości często przekraczającej  1 m znakomicie przyczyniło się  do uwidocznienia walorów estetycznych naszej czereśniowej alejki, a przede wszystkim zapewni prawidłowy wzrost drzewek w przyszłości.

Wspólne spędzenie popołudniowego czasu, mimo ogromnego wysiłku i pracy jaka została wykonana, było czasem refleksji i radości. Mimo panującego stanu epidemii zdołaliśmy wykonać kolejną pracę na rzecz lokalnej społeczności i naszej „małej ojczyzny”.

Współpraca wszystkich organizacji społecznych, działających w naszej miejscowości, została podsumowana wspólną biesiadą przy ognisku i wysmażaniem przepysznych kiełbasek.

Bardzo Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i wzięli udział w popołudniowym – weekendowym „spotkaniu z kosą” i przy ognisku.

Zapraszamy na wiosnę.

Posted by Łuki in Aktualności