Łuki

I NAGRODA !!!

I NAGRODA !!!

Były to nasze kolejne „występy” na Dniach Herbowych Powiaty Nyskiego. Pogoda i humory również jak zwykle dopisały. Panie z Włodar przygotowały ponad 730 pierogów. Jak zwykle „za mało” J. Rozeszły się migiem! Do pierożków, które były bardzo smacznie i wizualnie przygotowywane przez naszych przedstawicieli, serwowaliśmy również inne produkty lokalne. Połączenie naszych doświadczeń i wspomnianych produktów okazało się strzałem w „10”. Nasze stoisko było bardzo oblegane a zachwytom smakujących nie było końca. Ukoronowaniem naszego pobytu na Dniach Herbowych było wręczenie naszemu Sołectwu pierwszej nagrody Odnowy Wsi Powiatu Nyskiego za 2019r. Traktujemy tą nagrodę za bardzo duże wyróżnienie za całokształt naszych działań i starań na rzecz naszej miejscowości i gminy.

Było bardzo miło jak odbieraliśmy nagrodę i  gratulacje z rąk naszego Pana Burmistrza i naszego Starosty. DZIĘKUJEMY!

 

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym, którzy poświęcili swój czas i energię dla dobra innych 🙂

 

Do zobaczenia za rok 🙂

inf. przygotował Krzysztof Bernacki
Posted by Łuki in Aktualności, Samorząd
Bieg Niepodległości we Włodarach o Puchar Burmistrza Korfantowa

Bieg Niepodległości we Włodarach o Puchar Burmistrza Korfantowa

 

ZAPISY POD PODANYM LINKIEM w formularzu rejestracyjnym  

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/944/bieg-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-korfantowa.html

 

REGULAMIN BIEGU

 1. Cele i założenia biegu:

1.1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

1.2. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.

1.3. Integracja mieszkańców Gminy wokół wspólnych wartości narodowych.

1.4. Promocja miejscowości i Gminy Korfantów.

1.5. Integracja środowiska biegaczy.

 1. Termin i miejsce:

2.1. Impreza odbędzie się dnia 24 sierpnia 2019 roku (sobota) we Włodarach.

2.2 .  Start dla dzieci o godz. 16:00 – start i meta przy świetlicy wiejskiej we Włodarach.

2.3.  Dystanse  dziecięce – patrz pkt. 3.12.

2.4.  Start dla dorosłych o godz. 17.00 – start i meta przy świetlicy wiejskiej.

2.5. Dystans 3 km dla dorosłych – nawierzchnia crossowa, trasa nieatestowana

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

Dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj, organizatorzy proszą uczestników o ubiór lub przyodzianie elementów ubioru w tonacji  barw narodowych.

3.1.  Organizator wprowadza limity uczestników:

 • Dystanse dziecięce – 50 osób
 • Dystans 3 km – 150 osób.

3.2.  Uczestnikiem zawodów Biegu Głównego(3 km) mogą być osoby, które w 2019 r. ukończyły bądź dopiero ukończą 16 lat

3.3. Zawodnicy niepełnoletni Biegu Głównego, którzy nie ukończyli w dniu zawodów 18 lat, muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu.

3.4. Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

3.5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3.6. Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów zwrotnych
i numerów jednorazowych, których  zawodnik nie zwraca.

3.7. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.zmierzymyczas.pl, www.wlodary.pl . w zakładce „Zapisy” wybieramy nazwę biegu Bieg Niepodległości we Włodarach o Puchar Burmistrza Korfantowa”.  Po rejestracji otrzymujemy potwierdzenie na adres e-mail oraz przekierowanie do dokonania płatności elektronicznej. Wysokość opłaty  wynosi 10 złotych, którą należy dokonać do 16.08.2019r . W przypadku trudności z rejestracją zawodnika, prosimy o kontakt z Panią Janiną Sosulską- tel, 603 786 886.

3.8.  Od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2019 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń elektronicznych.

3.9. Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 24 sierpnia 2019 r. w godz.15.00 – 16.30 w biurze zawodów przy świetlicy wiejskiej we Włodarach ul. Leśna 1A.

3.10. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

3.11. Dzieci zgłaszają chęć uczestnictwa u p. Janiny Sosulskiej celem pobrania druku zgody rodzica/opiekuna i wcześniejszego zwrotnego dostarczenia, w terminie do 21.08.2019r co ułatwi obsługę w biurze zawodów w dniu startu. W dniu zawodów dzieci mogą się również zapisywać(obowiązkowa zgoda rodzica) do limitu 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu uczestniczących dzieci w dniu zawodów.

3.12. Kategorie i dystanse dla dzieci:

Do 6 lat – dystans 100 m (rocznik 2013 i młodsze)

7 – 11 lat – dystans 200 m ( rocznik 2012 – 2008)

12 – 15 lat – dystans 600 m (rocznik 2007 – 2004)

3.13. Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

3.14.  Zawodnicy nie mają limitu czasowego.

3.15. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

 1. Wysokość opłaty startowej:

4.1. Uwaga!!! Wysokość opłaty wynosi 10 złotych. Liczy się data wpływu opłaty, gdyż  dla 100 zawodników zapewniamy w pakiecie pamiątkowy ręcznik z logo naszego Biegu. Powyżej ilości 100 osób nie zapewniamy pamiątkowego ręcznika.

4.2.  W dniu zawodów (24.08.2019 r.) – opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 3 km wynosi, 15 złotych uiszczana w biurze zawodów.

4.3. Dzieci są zwolnione z opłaty startowej; limit dzieci w biegu to 50; dzieci w pakiecie otrzymują pamiątkowe buffy z logo BIEGU.

4.4. Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 1. Klasyfikacja końcowa biegu:

5.1. Na dystansie 3 km, prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz
w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni/Kobiety

„M 16” 16-19 lat (2003-2000)              „K16” 16-19 lat (2003-2000)

„M 20” 20-29 lat (1999-1990)              „K20” 20-29 lat (1999-1990)

„M 30” 30-39 lat (1989-1980)             „K30” 30-39 lat (1989-1980)

„M 40” 40-49 lat (1979-1970)             „K40” 40-49 lat (1979-1970)

„M/K 50” 50 (1969 – i starsi)

5.2. O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

 1. Dodatkowe klasyfikacje:

6.1.  Najszybsza zawodniczka i najszybszy zawodnik miejscowości Włodary I-III (obowiązkowe stałe zameldowanie we Włodarach)

6.2. Najstarsza zawodniczka i zawodnik biegu.

 1. Nagrody:

7.1. Na dystansach dla dzieci nagrody rzeczowe przyznawane są w poszczególnych kategoriach wiekowych dla chłopców i dziewczynek osobno.

7.2. Dystans 3 km, klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 • miejsca I – III – pamiątkowe puchary

7.3.  Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium.

7.4 Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

7.5. W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują statuetkę.

7.6. W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Włodar, zwycięzcy otrzymują statuetkę.

7.7. Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M otrzymają nagrody rzeczowe

 1. Postanowienia końcowe:

8.1.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8.2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8.3.  Klasyfikacja – dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

8.4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, poczęstunek po biegu za okazaniem bonu żywnościowego, wodę po biegu.

8.5. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

8.6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

8.7. Organizator nie prowadzi depozytu.

8.8.  Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

8.9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

8.10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

8.11.  Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu – decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

8.12. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:
 Janina Sosulska tel, 603 786 886

Posted by Łuki in Aktualności
Wspólne upiększanie naszej miejscowośći

Wspólne upiększanie naszej miejscowośći

25 maja 2019r, to kolejna data kiedy wspólnie razem, a nawet rodzinnie zrealizowaliśmy bardzo duży zakres prac związanych z upiększeniem naszej miejscowości. Tym razem swoje działania skierowaliśmy na uporządkowanie gminnego terenu u zbiegu ulic Lipowej i Parkowej. Teren był od kilku lat w naszym zainteresowaniu jako ciekawe miejsce do spotkań międzysąsiedzkich, towarzyskich a może i w przyszłości również rodzinnych. Wymagało to od nas sporo zabiegów i starań, aby
z podmokłego, zagruzowanego miejsca uczynić teren, który w przyszłości byłby wizytówką naszej miejscowości i miejscem do wspólnego spędzania, np. niedzielnych popołudni.  Udało się!! Zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Bo jak mówią: „Kto obecnie stoi w miejscu to jakby się cofał”. Daliśmy zalążek pod przyszłe działania, może nawet projektowe.

Dodatkowym elementem, który również „ogarnęliśmy” było uzupełnienie nasadzeń kilkunastu sadzonek czereśni oraz zadbanie o drzewka, które nasadzaliśmy 11.11.2017r obchodząc w ten sposób lokalnie Święto Niepodległości. Wykosiliśmy okalające „czereśniową ścieżkę” trawy  dochodzące do 1 m wysokości. Podczas zabiegów nasadzeń i koszenia, które są jednym z etapów naszego, realizowanego projektu „Zaopiekuj się mną”, mogliśmy w praktyce zastosować wiedzę, którą posiedliśmy podczas warsztatu w Mikołowie. Teoria była bardzo pomocna, nikt nikomu nie musiał tłumaczyć, jak należy sadzić i pielęgnować posadzone drzewka. To cieszy!

Oczywiście jak zwykle podczas prac nie mogło zabraknąć żartów, śmiesznych sytuacji i … wspomnień. Integracja jak zwykle była na „wysokim” poziomie 🙂 !

Dziękujemy przedstawicielom wszystkich organizacji, wzięły udział w popołudniowym – sobotnim „spotkaniu przy … pracy” 🙂 .

Do NASTĘPNEGO SPOTKANIA!

inf. przygotował

Krzysztof Bernacki

 

 

Posted by Łuki in Aktualności
Warsztat w Mikołowie z projektu „Zaopiekuj się mną”

Warsztat w Mikołowie z projektu „Zaopiekuj się mną”

W dniu 11 maja 2019 w ramach realizacji naszego projektu „Zaopiekuj się mną” grupa zaangażowanych mieszkańców pojechała do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na warsztat poświęcony poszerzeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętej pielęgnacji drzewek owocowych. Już na samym początku ze względu na położenie ogrodu i budynku do którego zmierzaliśmy, mieliśmy pod górę. Jednak na miejscu powitały nas piękne widoki samego obiektu oraz pan Wojtek, który nami się zaopiekował na czas warsztatu. Najpierw dostaliśmy materiały edukacyjne pięknie zapakowane i zaproszono nas na wykład, który poprowadził pan Wojtek. Informacji naprawdę ciekawych było bardzo, bardzo dużo na temat przycinania, szczepienia i okulizacji; jak robić to poprawnie. Po dosyć długich wykładach(~3 godz.) z teorii przemieściliśmy się na część praktyczną w miejsce gdzie mogliśmy na żywo zobaczyć nieodzowne narzędzia do pielęgnacji drzew i  czynności związane z poprawnie wykonanymi szczepieniami drzewek. Jesteśmy zdyscyplinowaną i uważną grupą, w związku z tym zadawaliśmy dużo pytań, na które nasz opiekun wyczerpująco odpowiadał a czasami się ogromnie zaskoczył, ile zapamiętaliśmy z wykładów teoretycznych.
Z pewnością poszerzyliśmy bardzo naszą wiedzę w tej konkretnej dziedzinie, co utwierdza w przekonaniu, że warto podejmować takie działania jak nasz projekt. Po zakończeniu warsztatu udaliśmy się na obiad i deser.
Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Nie można pominąć faktu, że był to dla nas czas radości, wspólnych rozmów, takiej lokalnej integracji, bo na co dzień jest jak to w życiu dużo obowiązków – ten dzień był bardzo dla nas udany pod względem zdobytej wiedzy i dobrych relacji.

 

Inf. przygotowała

Janina Sosulska

Opis warsztatu pdf

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari

SAMORZĄD WIEJSKI – kadencja 2019-2024

SAMORZĄD WIEJSKI – kadencja 2019-2024

 

SOŁTYS WSI: – DOROTA SOSULSKA

 

Skład Rady Sołeckiej:

1.Violetta Kmiecik ;
2. Nikola Łankowska;
3. Anna Kreft;
4. Ewa Sosulska;
5. Piotr Job;
6. Zdzisław Orzeł;
7. Andrzej Pawlicki;
8. Kubiesa Mateusz  
9. Krzysztof Kazimierski.

Posted by Łuki in Samorząd
Kolejny projekt!

Kolejny projekt!

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Pod egidą naszego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari” skutecznie aplikowaliśmy w naszym Urzędzie Miejskim dotację na realizację projektu pod nazwą ,,Zaopiekuj się mną’’. Podpisanie umowy 15.04.2019r

Projekt  jest kontynuacją podjętych w 2016r, 2017r i 2018r inicjatyw, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, poprzez poszerzenie ich wiedzy na temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków roślin i sposobów tworzenia ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych oraz  przydomowych terenów zielonych.

Tym razem nasze działania skierowane są na edukację  z zakresu podstawowych zasad pielęgnacji  drzew owocowych i zakładania przydomowych sadów.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony, pielęgnacji, zakładania, rozmnażania tradycyjnych odmian drzew owocowych. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony tradycyjnych sadów.

Miejsca realizacji: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, świetlica wiejska we Włodarach, sad drzew owocowych we Włodarach. 

Uczestnicy podczas warsztatu wyjazdowego warsztatu do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, poznają zasady odpowiedniej pielęgnacji, cięć korekcyjnych i odmładzających, wiązania konarów bielenia pni oraz okulizacji i szczepień drzew owocowych. Poznane zasady następnie wykorzystają w praktyce podczas warsztatu lokalnego w sadzie drzew owocowych  znajdującym się na terenie Włodar. Dodatkowo podczas warsztatu, uczestnicy przeprowadzą nasadzenia uzupełniające drzew owocowych- starych odmian czereśni,  wzdłuż ul Parkowej i przy placu świetlicy wiejskiej we Włodarach.

Chcemy aby nasze działania  kompleksowo poszerzyły wiedzę wśród mieszkańców w zakresie poprawy jakości w pracach ochrony tradycyjnych sadów przez ich właścicieli, poprzez  poznanie sposobów pielęgnacji drzew, cięć korekcyjnych i odmładzających. Ugruntowanie tej wiedzy podniesie świadomość i myślenie  proekologiczne, że dbałość o drzewa owocowe, nie kończy się tylko na ich nasadzeniu i bieleniu pnia.

Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.

Zapraszamy do udziału i jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym, którzy zadeklarowali wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.

Informacja na papierze firmowym pdf     Kolejny projekt!

Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
ODNOWA WSI POWIATU NYSKIEGO – otrzymaliśmy kolejną dotację!

ODNOWA WSI POWIATU NYSKIEGO – otrzymaliśmy kolejną dotację!

Projekt Odnowy Wsi Powiatu Nyskiego pn „Futbol dla wszystkich” jest kontynuacja rozpoczętych działań związanych z uzupełnianiem naszego Eko-Centrum o kolejny  sprzęt w postaci betonowego stołu do gry w piłkarzyki. Zabudowany sprzęt jeszcze bardziej poprawi funkcjonalność naszej otwartej strefy oraz wpłynie pozytywnie na rozwój aktywności mieszkańców.    

W ramach działań planujemy wykonać następujące prace:

 1. Zakup i transport betonowego stołu do gry w piłkarzyki,
 2. Przygotowanie terenu pod zabudowę zakupionego stołu,
 3. Zabudowa stołu,
 4. Konserwacja leśnych ławostołów (drewnianych) oraz modernizacja przenośnych ławek plenerowych.

Projekt będzie realizowany w szczególności przez młodych mieszkańców Włodar i członków poszczególnych organizacji społecznych oraz przy czynnym wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Korfantowie i Starostwa Powiatowego w Nysie. Otrzymane dotacje: Urząd Miejski w Korfantowie- 2300 zł i Starostwo Powiatowe w Nysie – 2250 zł

Będzie to kolejny, trwały ślad inwestycyjny w życiu naszej miejscowości i rozwoju przestrzeni publicznej a własna praca i wysiłek przyczyni się również do większej dbałości i poszanowania uzyskanych efektów, przez samych mieszkańców w szczególności przez młodych ludzi – taką mamy nadzieję!  

Posted by Łuki in Aktualności
Nasz mieszkaniec Krzysztof Bernacki uhonorowany statuetką ,,Opolska Gwiazda Europy”

Nasz mieszkaniec Krzysztof Bernacki uhonorowany statuetką ,,Opolska Gwiazda Europy”

inf. UM w Korfantowie

Krzysztof Bernacki uhonorowany statuetką ,,Opolska Gwiazda Europy”!

Miło nam poinformować, że podczas wczorajszej (15.04.br.) uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej mieszkaniec Włodar- Pan Krzysztof Bernacki uhonorowany został przez Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Bułę statuetką ,,Opolska Gwiazda Europy”!

Zorganizowana przez Samorząd Województwa Opolskiego gala miała na celu wyróżnienie liderów i mieszkańców województwa aktywnie działających na rzecz wsi i została zorganizowana z okazji 15-lecia funkcjonowania Polski
w Unii Europejskiej.
Statuetkę otrzymał także mieszkaniec naszej gminy.
Osoba Pana Krzysztofa znana jest nie tylko w miejscowości, w której jest liderem, ale też w powiecie nyskim, województwie opolskim i we wszystkich instytucjach, które wspierają rozwój wsi, przyznając przy tym granty. 
Dzięki pomysłom Pana Krzysztofa Bernackiego, jego zaangażowaniu i determinacji w pisaniu projektów, realizacji i ich rozliczeniu, a przede wszystkich dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji działających w miejscowości, budowaniu projektów na zgodzie i współpracy wszystkich mieszkańców miejscowości udało się skutecznie aplikować o środki finansowe, które przeznaczone zostały na poprawę i rozwój sołectwa.

Opolską Gwiazdą Europy Pan Krzysztof osobiście się nie czuje, a otrzymane wyróżnienie dedykuje wszystkim mieszkańcom Włodar, dzięki którym możliwa była realizacja wszystkich dotychczasowych projektów.

Gratulacje laureatowi złożyli: obecny na gali Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik oraz Sołtys Włodar Pani Dorota Sosulska.

Szczegółowy opis projektów zrealizowanych z inicjatywy Pana Krzysztofa Bernackiego dostępny będzie najbliższym wydaniu Informatora Gminy Korfantów, do którego lektury już teraz zapraszamy.

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i buty
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, buty, garnitur i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i buty
Posted by Łuki in Aktualności, Stowarzyszenie Villa Vlokmari
Pożar nieużytków

Pożar nieużytków

Pożar nieużytków.

Dzisiaj po godzinie 12 wraz z jednostką OSP KSRG KORFANÓW zostaliśmy zadysponowani do pożaru suchej trawy pomiędzy Rynarcicami a Kuropasem. Dzięki szybkiej akcji pożar udało się opanować i nie zdążył się rozprzestrzenić na kilka hektarów nieużytków i pobliskich lasków. Działania zakończono około godziny 13:30.

Siły i środki :
GBARt Styer OSP WŁODARY
GBARt Star OSP KSRG KORFANÓW

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo, góra, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda
Posted by Łuki in OSP
Wygrany kolejny mecz!!!

Wygrany kolejny mecz!!!

Dzisiejsze spotkanie było za piękne, żeby je opisać. Kto nie był niech żałuję 😶🙃
Niemożliwe? stało się możliwe !!! 😎
Wicelider naszej grupy LZS Lubrza został pokonany. Nasze pomarańczowe orzełki nie dają za wygraną 💪😄🧡
Panowie co mecz są coraz lepsi i tak powinno być. Miejsce w tabeli na podium też pięknie się prezentuje. Ten mecz wygrywamy 6:2 
BRAMKI 🥅 
Mateusz Kubiesa 7min.
Przemysław Piotrowski 31min.
Dawid Szostopal 37min.
Sławomir Babuśka 90+1min.
Sławomir Babuśka 90+3min.
Gol samobójczy
Gratulacje pany jesteśmy z wami ! 😎

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie uprawiający sporty, ludzie stoją, trawa, niebo, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie stoją i na zewnątrz
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, niebo, na zewnątrz i przyroda
Posted by Łuki in LZS