Informacje o wsi Organizacje wiejskie Infrastruktura techniczna i agrarna Ludność

Informacje o naszej wsi

    Wieś Włodary leży na skraju Płaskowyżu Głubczyckiego, u podnóża Gór Opawskich z jednej strony i na obrzeżach Borów Niemodlińskich z drugiej. Przez wieś przepływa Młynówka Bielicka, która w rejonie Piątkowic wpada do Nysy Kłodzkiej, stając się jej prawobrzeżnym dopływem. Młynówka, zatem jest ciekiem, który wespół z innymi należy do zlewni Nysy Kłodzkiej.

    Dolina, w której położona jest miejscowość Włodary ponadto otoczona jest prawie z każdej strony dużymi obszarami leśnymi, należącymi do leśnictwa Domaszkowice i Kubice (w Nadleśnictwie Prudnik). Wśród lasów dominują lasy mieszane z dominacją dębu, a w południowej części z przewagą drzewostanu iglastego.

    Tereny te są ostoją zwierzyny grubej płowej, w której zaszczytne miejsce przypada jeleniowi oraz ostoją zwierzyny czarnej. Na terenie remiz leśnych, których w krajobrazie Włodar jest bardzo wiele można spotkać zająca, kuropatwę, bażanta, słonki i sarnę. Runo leśne często porasta zawilcem gajowym, konwalią majową, a na obrzeżach lasów bogato występuje jeżyna.

    Wieś z pobliskimi lasami połączona jest wieloma drogami, które są także dobrymi ścieżkami do licznych spacerów i podróży rowerowych.

    Na terenie Włodar znajdują się dwa stawy hodowlane, które w najbliższej przyszłości mogą stać się miejscem do stałego wędkowania i odpoczynku nad wodą.

    Z Włodar łatwo dojechać do pobliskich jezior w Nysie i Otmuchowie. Okolice jezior stwarzają nie tylko możliwości aktywnego wypoczynku, ale także są Terenami Chronionego Krajobrazu - miejscem lęgu licznych gatunków ptaków i atrakcją wędkarską. Ponadto też bez trudności dostać się można do rejonu Opawskiego Parku Krajobrazowego w Jarnołtówku, nad którym wznosi się Kopa Biskupia.

Początek strony

Strona główna