Koło Gospodyń Wypożyczalnia naczyń Zaplecze

Sprawozdanie z działalności Koła Gospodyń Wiejskich „Włodarzanki”
za okres od 1 stycznia 2011 do końca sierpnia 2011r.

W okresie ponad półrocznej pracy czynnie uczestniczyłyśmy w życiu środowiska.
Wykonywałyśmy wiele zadań między innymi:

  1. Zorganizowano ferie zimowe 2011, w trakcie których odbyły się zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, sportowe i kulinarne. W zajęciach uczestniczyło 45 dzieci i młodzieży
  2. Przygotowano i przeprowadzono warsztaty kulinarne dla Gimnazjum w Korfantowie w ramach projektu „Głodni wiedzy”. Dotyczyły one nauki i zdobywania umiejętności w zakresie lepienia pierogów.
  3. Uczestniczono w spotkaniach pod nazwą „Kresowe spotkania” przygotowując potrawy jak: barszcz ukraiński i rogaliki drożdżowe.
  4. Brano udział w programie „Festiwal Smaku” w ramach Pikniku Europejskiego, gdzie przygotowano stoisko „Kresowe dania”, serwując w sprzedaży pierogi i drożdżówki ze śliwkami. Nasz zespół wystąpił także ze swoim programem.
  5. Zorganizowano i przeprowadzono IV mistrzostwa Samorządowców w Lepieniu Pierogów.
  6. W ramach dożynek nasze Panie wykonały koronę żniwną.
  7. Ponadto uczestniczyłyśmy w Dożynkach Gminnych w Gryżowie, prezentując tam koronę żniwną i wiązankę piosenek.
  8. Zakupiono brakujące naczynia i sprzęt do wypożyczalni naczyń oraz zainstalowano półki w zapleczu kuchennym i kuchni
  9. Palmy Wielkanocne – wykonano w okresie przed Świętami Wielkanocnymi.

23 wrzesień 2011 rok

Koło Gospodyń Wiejskich we Włodarach

Danuta Rzepska

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń Wiejskich „WŁODARZANKI” powstało 16.07.2000 roku z inicjatywy ówczesnej Pani Sołtys Leonardy Rzepskiej.
Przewodniczącą koła została Pani Danuta Rzepska, emerytowana dyrektorka Przedszkola.
Na listę członków wpisało się 18 Pań, a w chwili obecnej członkami koła jest 11 osób.

Do koła aktualnie należą:
    Bożena Bernacka
    Franciszka Czarnecka
    Janina Szurgut
    Janina Sosulska
    Halina Motyka
    Danuta Rzepska
    Maria Juzwa
    Stanisława Dziki
    Renata Łankowska
    Agnieszka Kłokosińska
    Agnieszka Wodzińska

Członkinie koła spotykają się raz w tygodniu.

na jednym z pierwszych spotkańSpotkanie członkiń Koła z twórcami lokalnych produktów oraz z przedstawicielami LGD „Wspólne źródła”
Przy kole działa zespół wokalny „Włodarzanki” utworzony przez kobiety z Koła Gospodyń prowadzony przez panią Danutę Rzepską.

Włodarzanki

Członkinie koła były i są organizatorami licznych imprez środowiskowych:
• Trzykrotne dożynki wiejskie, w tym przygotowanie korony dożynkowej, stoisk gastrono-micznych oraz dekoracji
• Festyn pod hasłem „Wieczór pieczonego ziemniaka”, który wszedł w stały kalendarz imprez
• Bardzo aktywny współudział w I Spotkaniach Rodzinnych, połączonym z festynem dożyn-kowym
• Współpraca z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola, zorganizowanie zabawy andrzejkowej
• Współudział w zorganizowaniu Dnia Dziecka, Festyny Sportowego, Balu Kanałowego dla dzieci i młodzieży
• Zorganizowanie zabawy sylwestrowej
• Trzykrotne zorganizowanie spotkań opłatkowych dla mieszkańców wsi
• Uczestnictwo w konkursie ”Dziedzictwo Kulinarne Regionu Nyskiego” i zajęcie w tym konkursie pierwszego miejsca za potrawę„Schab ze Sliwką„- Nalewka z mniszka” oraz otrzymanie nagrody pieniężnej
• Uczestnictwo w powiatowym konkursie kulinarnym „Potrawy Wielkanocne” oraz otrzyma-nie tam wyróżniania za „Mazurek Oświęcimski
• Udział w konkursie koron żniwnych na Szwedzkiej Górce z okazji gminnych dożynek oraz otrzymanie tam wyróżnienia
• Udział w nagraniu radiowym Haliny Nabrdalik, gdzie zaprezentowano osiągnięcia i wyko-nano kilka piosenek
• Zasponsorowanie zakupów słodyczy na paczki noworoczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
• Udział we współorganizowaniu wypoczynku letniego w lipcu 2008r. pod nazwą „Próżniac-two nie daje odpoczynku”, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary- Villa Vlokmari

występ na dożynkach we Włodarach  występ na dożynkach w Ścinawiewystęp na dożynkach w Ścinawie

Członkinie KGW uczestniczyły też w programie grantowym Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie pt. ”Jak wesele to wesele w Sali gwarno gości wiele”, którego głównym sukcesem było wyposażenie pomieszczenia do cateringu przy świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny- za kwotę 10 tys. złotych.
Panie aktywnie też uczestniczyły w uporządkowaniu świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy, gdzie pomagały w nasadzaniu drzew i krzewów.
Za udzielanie pomocy otrzymały też dyplom Przyjaciela Szkoły i podziękowanie od Dyrekcji, Rady Pedagogicznej także od Rodziców i pracowników Przedszkola.

Ponadto swoje osiągnięcia prezentują tez w katalogu produktów lokalnych. Bardzo czynnie współ-pracują z organizacjami działającymi na terenie wsi jak: Rada Sołecka, Rada Parafialna, Parafialny Zespół Caritas, OSP i ostatnio ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Włodary.

góra strony

Strona główna