logo_st2Włodary, 10-06-2013 rok

               

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary

 „Villa Vlokmari”

 

OGŁOSZENIE

 

            Zgodnie  §20 Statutu Stowarzyszenia Wsi Włodary „Villa Vlokmari” we Włodarach, zapraszamy na  zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23-06-2013 roku o godzinie 1600 (II termin 1615 zg. z §22 Statutu) w salce internetowej świetlicy wiejskiej we Włodarach z następującym porządkiem:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.    Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków,

3.    Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012,

4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium,

5.    Dyskusja:

a)  nad przedstawionymi sprawozdaniami,

b) w sprawie kierunków pracy i przyszłości Stowarzyszenia

c) sprawy inne

6.    Podjęcie uchwał:

a.    W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Stowarzyszenia,

b.    W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c.    W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

d.    W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy 2012,

e.    W sprawie kierunków pracy Stowarzyszenia na najbliższy okres.

7.    Przyjęcie ewentualnych wniosków.

 Za Zarząd:

Alicja Rzitka

Wojciech Kłokosiński

Krzysztof Bernacki