Gościmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

 

BIP SP Włodary

Strona główna

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Strona główna

 

Ostatni dzwonek i oczekiwanie na nowy dzwonek 20012/13

Dotrwaliśmy do końca. W ostatnim dniu zakończenia roku szkolnego podsumowaliśmy wyniki edukacyjne, sportowe i artystyczne w naszej szkole. Na ogólną liczbę 47 uczniów do klasy następnej promocje otrzymało 46. Oddział przedszkolny liczył 15 dzieci, z tego 6 pójdzie do piewszej klasy. W klasach kształcenia zintegrowanego wyróżniono 6 uczniów, w klasach IV - VI świadectwa z czerwonym paskiem otrzymało 8, to jest 30 % uczniów naszej szkoły. Stypendia naukowe otrzymało 6 osób, a sportowe 4 uczniów.

W zachowaniu uczniów też nie jest najgorzej: 15 uczniów starszych otrzymało najwyższe oceny tj. wzorowe i bardzo dobre.

W kilku konkursach gminnych byliśmy na I i II miejscu, zaś w sporcie nasza sztafeta szwedzka zdobyło wicemistrzostwo województwa młodzieży szkół wiejskich. Ten wynik sprawia, iż nasza szkoła w klasyfikacji ogólnej znajduje się w pierwszej dziesiątce.

W trakcie roku szkolnego realizowaliśmy dwa programy:
? Rodem Korfantowianin, a w przyszłości obywatel Europy
? Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dla I-III.

W szkole zostały zorganizowane 2 wycieczki szkolne:
? dla klasach młodszych i oddziału przedszkolnego do Opola
? dla klasach starszych do Wrocławia
w obu wycieczkach frekwencja była 100-tu procentowa.

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy 2 duże imprezy dla naszych dzieci i rodziców:
? Choinka szkolna w Sali wiejskiej
? Wspólne spotkanie z prezentacją dorobku artystycznego młodzieży również w Sali wiejskiej, połączone ze spotkaniem z byłymi dyrektorami szkół i pracownikami szkoły, rodzicami, KGW i przewodniczącymi Rady Rodziców.

Podziękowaliśmy także rodzicom za ich wkład pracy na rzecz organizacji imprez i pomocy dla poszczególnych klas. Oprócz podziękowań ustnych wręczyliśmy także 6 podziękowań pisemnych, dla p.p. Moniki Gajewskiej, Sabiny Litwin, Stanisława Wodzińskiego, Bartłomieja Sobocińskiego, Ewy Barnowskiej i Elżbiety Kluczny oraz dla sponsorów Janusza Strombka i Zdzisława Babuśki.

Wszyscy sobie nawzajem dziękujmy za wszystko, co zrobiliśmy dla naszych dzieci i dla szkoły.

Każdy koniec jest początkiem nowego. Tak więc: spotkamy się już niebawem w nowej Szkole, do której serdecznie zapraszam. Życzę wszystkim słonecznych i zdrowych wakacji. Do zobaczenia!!!

p.o. Dyrektor Szkoły T. Rzepski

  

Spotkanie w Łomży

W dniu 27 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia w Łomży odbyło się spotkanie z Zarządem Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ?Edukator?.

W trakcie spotkania omówiono sprawy organizacyjne i statutowe związane z przejęciem Szkoły Podstawowej we Włodarach przez Stowarzyszenie ?Edukator? już jako nowego organu prowadzącego szkołę.

Poruszono też sprawę demografii na najbliższe lata i rozszerzenia funkcji oddziału przedszkolnego, jako jednego z ważnych elementów integrujących wszystkie działania szkoły w zakresie wychowania przedszkolnego w środowisku.

Na zakończenie wizyty gospodarze przedstawili swoje osiągnięcia w zakresie organizowania małych szkół i przedszkoli w swojej 10- letniej działalności. Ponadto zaprezentowano nam przedszkole, do którego uczęszcza około 300 dzieci i oddział wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych, który został urządzony kosztem ponad 1,2 mln złotych

Tadeusz Rzepski

  

Nowy rok 2012 ze zmianami kadrowymi w Szkole Podstawowej we Włodarach

W dniu 2 stycznia na uroczystym apelu Burmistrz Korfantowa p. Zdzisław Martyna przekazał akt pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły we Włodarach p. Tadeuszowi Rzepskiemu ? wieloletniemu dyrektorowi Zespołu Szkół w Ścinawie Małej i równocześnie podziękował p. Danucie Zgajewskiej za pełnienie tej funkcji w ostatnim okresie. Ponadto na zakończenie Burmistrz życzył zebranym szczęśliwego Nowego Roku.

Nowy dyrektor Szkoły nakreślił swoje plany w stosunku do młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły.

Podkreślił z dużą mocą, iż w tym nadchodzącym trudnym okresie będzie potrzeba rzetelnej pracy wszystkich podmiotów szkoły, aby udowodnić , iż Szkoła we Włodarach jest placówką nowoczesną, w której uczą dobrzy specjaliści, są dobrzy uczniowie pragnący się wszechstronnie rozwijać, są zaangażowani Rodzice troszczący się o rozwój swoich dzieci i są także sumienni pracownicy szkoły oraz to, że Szkoła posiada doskonałe warunki nauki i pracy dla młodzieży i dzieci z oddziału przedszkolnego na najbliższe dziesięciolecia.

Z nowym semestrem przyszli do pracy nowi nauczyciele: nauczyciel informatyki ? były dyrektor szkoły p. Edward Krawecki i nauczycielka historii p. Agnieszka Synowiec.

W dniu 12 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Rodziców poświęcone w całości sprawom dalszego rozwoju szkoły we Włodarach i planom nowego p.o. dyrektora szkoły.

Natomiast w dniu 7 lutego odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich rodziców z nowym p.o dyrektorem szkoły, który przedstawił swoje plany na najbliższą przyszłość w sferze działalności organizacyjnej, edukacyjnej i wychowawczo- opiekuńczej oraz założenia w kwestii dalszego administrowania szkołą i sposobu jej przekształcania.

Życzę młodzieży samych sukcesów, a nauczycielom, pracownikom i rodzicom integracji i dobrego współdziałania na rzecz naszej Szkoły.

Tadeusz Rzepski

 

PODZIĘKOWANIA

Rada Rodziców, dyrektor, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodarach serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w zorganizowaniu balu andrzejkowego oraz jego uczestnikom za tak liczny udział. Dzięki Waszej hojności - całkowity dochód z zabawy został przeznaczony na potrzeby naszej szkoły, bo jak mówił Jan Paweł II: "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowy sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Serdecznie Wszystkim Dziękujemy!!! 28 listopad 2010r.


Tym razem serdeczne podziękowania kierujemy do panów: W. Iżyckiego, H. Pawlickiego, Ł. Błaszczyszyn, którzy przygotowali do wybrukowania wjazd przed bramą do szkoły. Wybrukowaniem zajął się fachowo p. J. Dawidowicz z pomocą panów: P. Gajewskiego, W. Jacheć, D. Karwaczka i K. Szczotka.. Dzięki nim poprawiła się estetyka i bezpieczeństwo wejścia do naszej szkoły. Dziękujemy - dyrektor, pracownicy szkoły i uczniowie. 18.12.2009r.

 


Dyrektor, pracownicy szkoły i uczniowie serdecznie dziękują wszystkim rodzicom, którzy zorganizowali i przygotowali zabawę andrzejkową, z której dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły. Swoje podziękowania kierujemy również do Rady Sołeckiej, Pani Sołtys, Koła Gospodyń Włodarzanki za udostępnienie sali i jej wyposażenia. Dziękujemy!!! 3.12.2009r.


Dyrektor, pracownicy szkoły i uczniowie składają serdeczne podziękowania rodzicom i paniom z Koła Gospodyń Włodarzanki za zorganizowanie i przygotowanie zabawy, z której dochód przeznaczono na spełnienie niektórych naszych szkolnych marzeń. Bardzo serdecznie dziękujemy! 5.12.2008r.


Serdeczne podziękowania p. W. Jacheć oraz p. leśniczemu H. Wiercińskiemu za pomoc w dekoracji świetlicy wiejskiej oraz sali szkolnej do jasełek
składają Dyrektor, pracownicy i uczniowie szkoły.


Dziękujemy kolejny raz Zarządowi Stowarzyszenia Protetyki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadków w Korfantowie za nieodpłatne przekazanie pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjnych w postaci gumowych piłek i taśm,
składamy serdeczne podziękowania.


Dyrektor, pracownicy szkoły i uczniowie składają serdeczne podziękowania P. Tomaszowi Sękowskiemu - Prezesowi Spółki Wojtpol z Korfantowa za nieodpłatne przekazanie szafek na buty do szkolnej szatni oraz P. Andrzejowi Pawlickiemu za ich montaż i dostarczenie do szkoły.


Dyrektor, pracownicy szkoły i uczniowie składają serdeczne podziękowania panom:
W. Suchodolskiemu, K. Wojakowskiemu, St. Wodzińskiemu, W. Kłokosińskiemu, W. Jacheć, J. Dawidowicz, T. Zając, M. Sosulskiemu za piękne, estetyczne ułożenie płyt chodnikowych na zejściu ze szkoły na boisko. To zejście dzięki panom będzie od teraz dla wszystkich bezpieczniejsze.
Dziękujemy!!!


Dyrektor, pracownicy szkoły oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Protetyki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadków w Korfantowie za przekazanie szkole 5 materacy gimnastycznych i 20 woreczków, które będą służyły dzieciom na zajęciach sportowych i gimnastyce korekcyjnej.
Serdecznie Dziękujemy!!!


Składamy również podziękowania p. Nadleśniczemu St. Jureckiemu z Nadleśnictwa Prudnik i p. leśniczemu H. Wiercińskiemu za pomoc w zabezpieczeniu brzegu strumienia, który przepływa przez szkolne podwórko - siatką i palikami do jej umocowania.
Serdecznie Dziękujemy!!!

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 0.99 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 1.42 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 3.91 MB
Application afterRender: 0.094 seconds, 4.41 MB

Zużycie pamięci

4644256

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1718587918' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3511q1q002rt3m10kloect16g5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3511q1q002rt3m10kloect16g5','1718588818','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 88)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-06-17 01:46:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-06-17 01:46:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 43
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-06-17 01:46:58' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-06-17 01:46:58' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 88 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak