Gościmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Statystyka:

Odsłon : 72388

 

BIP SP Włodary

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Strona główna

Zmieniony: czwartek, 07 marca 2013 20:34

Jest ?Nowa Szkoła?

Historyczny nowy rok szkolny rozpoczęliśmy, jak zresztą wszystkie szkoły 3 września 2012 roku. Historyczny dlatego, że od czasu założenia szkoły po jej funkcjonowanie do 31 sierpnia br. pod Zarządem Gminy Korfantów, po raz pierwszy Szkoła, jako pierwsza w Gminie będzie prowadzona przez Stowarzyszenie ?Edukator? w Łomży.

Jak wiele ważnych spraw dla przyszłości naszej Szkoły, szczególnie ta decyzja była poprzedzona długimi staraniami o uzyskanie wpisu do ewidencji.

Musieliśmy spełnić wszystkie poniżej wymienione warunki, określające wymagania do spełnienia wymogów funkcjonowania w ramach statusu szkoły publicznej (w myśl w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). A oto one:

 • realizacja programów nauczania uwzględniających obowiązujące podstawy programowe,
 • realizacja zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
 • stosowanie zasad promowania i klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt. 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
 • zatrudnianie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych,
 • opracowanie statutu szkoły, uwzględniającego zasady funkcjonowania nowej jednostki, prawa i obowiązki uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne, zasady nagradzania, kompetencje poszczególnych organów w szkoły itp.

Aktualnie do naszej Szkoły uczęszcza 46 dzieci w klasach I- VI oraz 23 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Radę Pedagogiczną tworzą następujący nauczyciele: Mariola Dyluś, Izebala Durejko, Beata Urzędowska, Marcin Konarski, Bożena Porąbka, Danuta Zgajewska, Agnieszka Synowiec, Edward Krawecki, ks. Tadeusz Młot (od 12.02.2013), Joanna Junka - katechetka, Tadeusz Rzepski - dyrektor szkoły oraz Joanna Faszczowy społeczny zastępca dyrektora ds. przedszkola.

Przewodniczącą Rady Rodziców jest Monika Gajewska.

Zgodnie ze statutem nazwa naszej szkoły to: SZKOŁA PODSTAWOWA WE WŁODARACH. Można także używać nazwy Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym we Włodarach.

Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach od 7.35 do 13.50, a w przedszkolu od 8.30 do 13.30.

W oddziale przedszkolnym jest prowadzony język angielski, niebawem też nasza młodzież będzie korzystała z pomocy logopedyczno- pedagogicznej oraz innych atrakcji. Szkoła przedłoży tez uczniom swoje ofertę zajęć edukacyjno- wyrównawczych i możliwości realizowania się w samorządzie szkolnym, a także ofertę współdziałania z rodzicami i samorządem wiejskim.

Tadeusz Rzepski

Poprzednie artykuły

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.073 seconds, 0.97 MB
Application afterRoute: 0.085 seconds, 1.41 MB
Application afterDispatch: 0.150 seconds, 2.02 MB
Application afterRender: 0.184 seconds, 2.30 MB

Zużycie pamięci

2427008

Zapytań do bazy danych: 15

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1716864887' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '29dfvutuhdmoch9kh6lrnf7hs4'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '29dfvutuhdmoch9kh6lrnf7hs4','1716865787','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-05-28 03:09:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-05-28 03:09:47' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 6
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-05-28 03:09:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-05-28 03:09:47' )
    ORDER BY  f.ordering
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-05-28 03:09:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-05-28 03:09:47' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND f.content_id IS NULL 
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.modified DESC, a.created DESC
    LIMIT 0, 8
 12. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM jos_polls
    WHERE id = 14
    AND published = 1
 13. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1 
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-05-28 03:09:47' ) 
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-05-28 03:09:47' )
    AND cc.id = 3
    AND cc.section = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 15. SELECT SUM( hits ) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = "1"

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak