Stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało zawiązane na zebraniu założycielskim w dniu 29.04.2007r. i posiada status organizacji działającej w sferze Pożytku Publicznego. Nazwa Stowarzyszenia pochodzi od łacińskiej nazwy naszej miejscowości z 1284r (w tłumaczeniu „Wieś Vlokmara”)
Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych działających na terenie naszej miejscowości, tj. przedstawicieli Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, Koła Gospodyń „Włodarzanki”, OSP oraz Zespołu Parafialnego „Caritas”.
Głównym celem naszych działań jest rozwój naszej miejscowości i jej mieszkańców. Dokładne cele i zadania określiliśmy w Statucie. Forma prawna naszego Stowarzyszenia pomaga nam zdobywać różne granty i dofinansowania w realizacji pisanych przez nas projektów, które służą naszej miejscowości i jej mieszkańcom.

Motto naszych działań:

„Pomagać komu możemy – to nasza odpowiedzialność, korzystać z pomocy wszystkich – to nasza nadzieja”

(George Vann)

Przed założeniem Stowarzyszenia, członkowie naszego Stowarzyszenia działając w organizacjach społecznych, które mają siedzibę w naszej miejscowości niejednokrotnie aplikowały środki unijne i nie tylko.

W 2005 roku pod patronatem Rady Sołeckiej wygraliśmy projekt w Fundacji Wspomagania Wsi na kwotę 9131 zł(wyposażenie w naczynia i stworzenie Wiejskiej Wypożyczalni Naczyń).

W 2006 r pod patronatem Koła gospodyń Włodarzanki wygraliśmy projekt w Fundacji Wspomagania Wsi na kwotę 10000 zł (wyposażenie pomieszczenia do cateringu przy świetlicy wiejskiej we Włodarach).
Wspomagającym nas w użyczeniu konta i podpisywaniu umów był Urząd Miejski w Korfantowie. Przeprowadzone przez nas koordynacja projektów oraz rozliczenia merytoryczne i finansowe zostały przyjęte bez uwag.

Biorąc udział w programie Odnowy Wsi Powiatu Nyskiego w latach 2003-2009, skutecznie aplikowaliśmy 6-cio krotnie w środki powiatowe na poziomie (razem) 15000 zł. Na podobnym poziomie otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

Wartość wszystkich naszych projektów realizowanych w ramach tego programu znacznie przekroczyła wartość 60 000 zł wliczając w to robociznę mieszkańców naszej miejscowości. Każdorazowo były one przez nas rozliczane łącznie z raportami merytorycznymi i finansowymi. W realizacji tych projektów współpracowaliśmy zarówno z Urzędem Miejskim w Korfantowie jak i Starostwem Powiatowym w Nysie. Dotyczyły one głownie zagospodarowania terenu wokół świetlicy (wykonanie boiska i altanki), doposażenia świetlicy (wymiana 4 okien wraz z parapetami, zabudowa kuchni kaflowej) i drobnych remontów (wymiana 4 okien i parapetów w pomieszczeniu wypożyczalni i w pomieszczeniu magazynku na sprzęt).

Po założeniu Stowarzyszenia i załatwieniu wszystkich spraw formalnych (nr regon, NIP, konto bankowe), spróbowaliśmy swoich sił w pisaniu projektów pod egidą założonego przez nas Stowarzyszenia.

Wzięliśmy udział w naborze projektów – wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w zakresie „Przedsięwzięć wspierających edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej” W wyniku decyzji komisji konkursowej nasz wniosek pt. ”ŚWIETLICA: UCZY, ANGAŻUJE i POMAGA” uzyskał największą ilość punktów i otrzymaliśmy dotację w kwocie 9610 zł. Dotacja w całości została wykorzystana na doposażenie naszej świetlicy w sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy oraz stworzenie strony internetowej naszej miejscowości. Pozyskany sprzęt pozwoli przystosować naszą świetlicę również do zajęć o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym.

Równolegle do działań związanych z naborem projektów do UM w Opolu, wzięliśmy również udział w naborze projektów do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w zakresie organizacji „Pożytecznych Wakacji 2008”. Nasz projekt – wniosek pt. „PRÓŻNIACTWO NIE DAJE ODPOCZYNKU” uzyskał maksymalną ilość punktów i otrzymaliśmy dotację w kwocie 2923 zł. Uzyskana dotacja została przeznaczona na zorganizowane zajęcia dla naszych dzieci składających się z dwóch bloków tj. pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rekreacji.
Kolejny raz spróbowaliśmy swoich sił na jesień 2008r składając do Fundacji Wspomagania Wsi wniosek na organizację zimowych ferii 2009r. Tym razem tematem przewodnim było przybliżenie najmłodszym mieszkańcom fauny, żyjącej w lasach otaczających miejscowości Włodary i Rynarcice. Tytuł projektu ,,KTO SPOTYKA W LESIE DZIKA, TEN … JUŻ NIE UCIEKA”. Podobnie jak w przypadku projektu wakacyjnego, uzyskaliśmy dotację, tym razem w kwocie 2000 zł.

Jednocześnie z realizacją projektu związanego z organizacją ferii, wzięliśmy udział w ogłoszonym naborze wniosków przez Urząd Marszałkowski w zakresie „Przedsięwzięć wspierających edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej”. Nasz projekt pn „NASZA E-LEARNINGOWA ŚWIETLIC@” uzyskał ponownie największą ilość punktów i otrzymaliśmy dotację w kwocie 15 000 zł. Dzięki dotacji, wyposażyliśmy pomieszczenie naszej salki internetowej w 1 przenośny i 3 stałe zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.

Pod konie roku 2009 a dokładnie w miesiącu grudniu, wzięliśmy również udział w naborze projektów w LGD „Wspólne Źródła” w ramach Małych Projektów. Nasz projekt pn. „PIEROGOWA DOLINA” w rekomendacji LGD uzyskał największą ilość punktów i został przekazany do Samorządu Województwa Opolskiego. Obecnie czekamy na decyzję. Projekt obejmuje dodatkowe wyposażenie naszej świetlicy na kwotę ponad 8000 zł.

Wszystkie realizowane projekty zostały rozliczone zarówno w ramach Odnowy Wsi Powiatu Nyskiego jak również projektów z Fundacji Wspomagania Wsi i Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Dokładne opisy z realizacji projektów, znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI

Chętnych do pracy w naszym Stowarzyszeniu, na rzecz naszej miejscowości i mieszkańców, prosimy o wypełnienie deklaracji (zakładka „Dokumenty”) i skontaktowanie się z członkami Zarządu Stowarzyszenia. ZAPRASZAMY